ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តភាពរឹង Rockwell

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង